Nová zelená úsporám 

zelena-usporam-2014.jpg

Nové dotační výzvy z OPŽP nabízí 5,4 miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo čtyři dotační výzvy, největší objem z vymezených prostředků, přesně 3 miliardy korun,
směřují na zateplování veřejných budov a snižování energetické náročnosti ve městech a obcích.

Dotace na zateplení a energeticky úsporné renovace veřejných objektů (výzva č. 100)
Podmínky zůstávají stejné jako v minulé výzvě i nyní může dotace pokrýt až 55 % ze způsobilých výdajů na projekt
a v případě instalace nuceného větrání s rekuperací se dotace může vyšplhat až na 70 %.
Dotační výzva je určena majitelům budov sloužícím k veřejným účelům, jako jsou školy, nemocnice či úřady, tedy zejména obcím a městům. Ty mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu renovaci oken a dveří, rekuperaci, nový úsporný zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, díky nimž si sníží energetickou náročnost objektu, a následně uspoří výdaje za jeho provoz. Nemusí to ale být výhradně projekty na kompletní rekonstrukci, dotaci lze získat i na částečné renovace, výše podpory se potom odvíjí od výše dosažených energetických úspor.

Žadatelé vedle dotace mohou zároveň požádat o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR, „Půjčka je po dobu realizace projektu bezúročná, bez dalších poplatků a navíc s fixní úrokovou sazbou 0,45 % p. a.  umožní tak žadatelům pokrýt nedotovanou část způsobilých nákladů na projekt a část vlastních zdrojů.“Příjem žádostí od 1. března 2018 do 31. ledna 2019,
o půjčku je možné žádat kdykoliv až do doby zahájení realizace projektu! 

 


O dotace mohou žádat fyzické i právnické osoby a to majitelé rodinných domů ve smyslu snížení energetické náročnosti již postavených rodinných domů,
stavebníci pro výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a v neposlední řadě se dotace poskytují na výměny neekologických tepelných zdrojů a instalace solárních termických systémů.  


Kde a jak zažádat?

Na oficiálních webových stránkách projektu Nová zelená úsporám naleznete veškeré informace o projektu, pravidla specifikovaná pro žadatele,
odpovědi na časté dotazy a popis postupu krok za krokem k získání dotace. Žádosti můžete podávat elektronicky či na krajských pracovištích
Státního fondu životního prostředí v ČR. 

 

Jak Vám pomůže Weber?

Firma Weber se tak rozhodla pomoci žadatelům o dotace díky svým bohatým zkušenostem a registrovaným materiálům. Nabízí pomoc od počátku projektu až po jeho realizaci. 

 

Vyplněním formuláře Vám zajistíme pomoc nejblíže Vašeho bydliště. Důvodem vyplnění těchto údajů je jen nejlepší přirazení našemu specialistovi z nejbližšího regionu.
Naším cílem není Vás zahltit reklamními letáky, ale pomoci Vám při získání dotace Nová zelená úsporám.

 

Dále můžete využít následující odkazy, které Vám mohou pomoci při získávání informací o dotacích: 

 

weber-panel.cz – zde naleznete podrobné informace o programu

weber.zelena kalkulačka – propočítejte si předpokládanou výši dotace

weber.calc – program pro vyhodnocení energetického stavu objektu

seznam registrovaných materiálů a technologií WeberSpecialista na zateplení
Nabízíme fasádní polystyren, materiál na zateplení fasády i realizaci. Bezkonkurenční ceny zateplení a fasádní polystyren.

Ebau


Copyright © 2015 IZOLTRADE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Produkce Alistra.cz SEO stránek provádí společnost Alistra, s.r.o.